EKON 2008

  • 1
 
Ekon-2008-na-youtube

 

Fundacja Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET jest organizacją powstałą w celu utworzenia
i koordynowania prac Klastra Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET.

Dzięki współpracy podmiotów z sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego oraz instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych, Klaster stanowi zorganizowaną strukturę zdolną do skutecznego wspierania procesu tworzenia i rozwijania produktów i usług w przemysłach kultury i przemysłach czasu wolnego oraz ich efektywnej komercjalizacji.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest ułatwienie współpracy między podmiotami tworzącymi Klaster, a tym samym wsparcie dla realizacji ich misji i celów biznesowych. Rezultat ten będzie możliwy do osiągnięcia dzięki korzyściom wynikającym ze współpracy w niektórych obszarach, podczas gdy w pozostałych utrzymywana będzie dynamiczna konkurencja.

Klaster łączy zasoby z potrzebami w celu skutecznego wykorzystywania istniejących możliwości oraz szans związanych z rozwojem gospodarki opartej na kreatywności i wiedzy.


Klaster realizuje swoje cele poprzez wykorzystanie trzech narzędzi:

1. EKON - cykl szkoleń, konferencji i warsztatów

2. BiZEE - konwergentna platforma internetowa

3. HUBEE - inkubator przedsiębiorczości


Klaster INRET nie jest jedynie skupiskiem geograficznie skoncentrowanych podmiotów. Dzięki wykorzystaniu sieci internetowej, zasięg działania Klastra obejmuje teren Polski, dając Partnerom szansę na międzysektorową, międzybranżową a także międzynarodową współpracę, przekraczając granice województwa, regionu i kraju.

 

 

Fakty


Fundacja zarządzająca Klastrem została zarejestrowana 22 kwietnia 2009 r. w Krakowie, pod numerem KRS 0000328249.

Uroczystość powołania Klastra odbyła się 26 czerwca 2009 r. na tarasie widokowym Hotelu Pod Wawelem w Krakowie.

Zdjęcia z uroczystości - zobacz