EKON 2008

  • 1
 
Ekon-2008-na-youtube

Polecamy Państwu linki do stron związanych z kreatywną ekonomią, przemysłami kultury, przemysłami czasu wolnego, kwartałami, dzielnicami, miastami i klastrami kreatywnymi, instytucjami kulturalnymi, innowacyjnością, komercjalizacją, digitalizacją, konwergencją, inicjatywami sieciowymi, zarządzaniem projektami, efektywnością działań w kulturze, ewaluacją, finansowaniem kultury, nowymi modelami biznesowymi, narzędziami informatycznymi, aspektami prawnymi i ochroną własności intelektualnej, planowaniem strategicznym, Foresight'em, przykładami dobrych praktyk, etc.

 

 

Creative Economy Report 2008: The challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making
UNCTAD 2008
www.unctad.org/Templates/Download.asp?docid=9750&lang=1&intItemID=5109

United Kingdom Department of Culture Media and Sport
www.culture.gov.uk

Europe INNOVA
www.europe-innova.org/index.jsp

PRO INNO Europe
www.proinno-europe.eu

CLOE - Clusters Linked Over Europe
www.clusterforum.org

CEE-ClusterNetwork
www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=66&parentID=55

Creative Clusters
www.creativeclusters.com

ISC Cluster Meta Project
www.isc.hbs.edu/econ-clustermetastudy.htm

 

City Fringe Partnership 
www.cityfringe.org.uk/pages/aboutus/about_us.html

Klaster Kultury Lubelszczyzny
www.lubelskie.org

Łódzki Klaster Medialny Media Klaster 
www.mediaklaster.pl

Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Multiklaster 
www.multiklaster.pl

 

International Intellectual Property Alliance, Copyright Industries in the U.S. Economy – The 2000 Report
www.iipa.com

Foresight Polska 2020
www.foresight.polska2020.pl/mis/pl/oprogramie/idea.html

 

Southbank London
www.southbanklondon.com/page/welcome

Barbican Centre
www.barbican.org.uk

Muzeum Guggenheima w Bilbao
www.guggenheim.org/bilbao

The O2 Arena
www.theo2.co.uk

Dom aukcyjny Christie’s
www.christies.com/about/help/faq

Łódź - EC1 Miasto Kultury
www.ec1lodz.pl

Stary Browar w Poznaniu
www.starybrowar5050.com/miejsce/starybrowar

Blow-up Hall 5050
www.starybrowar5050.com/blowup/informacje